Informatie over het Coronavirus

20 december 2021  

Kom niet zomaar naar de praktijk als u koorts heeft (boven de 38 graden) en luchtwegklachten (hoesten, verkouden, kortademig).

Wij zijn wel telefonisch bereikbaar voor vragen en ook kunt u e-mailconsult gebruiken via Mijngezondheid.net

Wij hebben een apart spreekuur ingesteld voor ‘luchtwegklachten’ aan het eind van de dag. De huisarts draagt dan persoonlijke beschermende middelen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.