Inschrijven

Op dit moment is het weer mogelijk om u als nieuwe patiënt in te schrijven in één van de huisartspraktijken binnen de Poolster.

Voor alle patiënten die zich inschrijven geldt het privacyreglement. Dit is te vinden op deze website.

InschrijfformulierIndien u samenwoont met met iemand die al bij ons ingeschreven staat graag naam en geboortedatum noteren.


Gebruikt u medicijnen?
   

Gaat u akkoord met aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), voor inzage van uw dossier op onze huisartsenpost (zie voor informatie www.volgjezorg.nl)?
   

Gaat u akkoord met aanmelding bij ons patiëntenportaal, voor het beheren van uw gegevens, maken van afspraken, herhalen van medicatie of contact met de huisarts?
   

Gaat u akkoord met het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige huisarts?