Inschrijven

Heden is het alleen mogelijk om u als nieuwe patiënt in te schrijven bij Huisartsen Musterd & Moazzeni binnen de Poolster. De praktijk van Rubens, Mooren en van Cromvoirt is op dit moment gesloten voor nieuwe patiënten.

Voor alle patiënten die zich inschrijven geldt het privacyreglement

Inschrijfformulier
Indien u samenwoont met iemand die al bij ons ingeschreven staat graag naam en geboortedatum noteren.


Wie kunnen we waarschuwen bij nood?


Gebruikt u medicijnen?
   

Gaat u akkoord met aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), voor inzage van uw dossier op onze huisartsenpost (zie voor informatie www.volgjezorg.nl)?
   

Gaat u akkoord met aanmelding bij ons patiëntenportaal, voor het beheren van uw gegevens, maken van afspraken, herhalen van medicatie of contact met de huisarts?
   

Gaat u akkoord met het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige huisarts?